Fiatal zenészek hitvallása a Mesterről

Új utak Beethovenhez
Fiatal zenészek hitvallása a Mesterről

A Beethoven Budán Fesztivál minden esztendőben teret enged a fiatal zenészek bemutatkozásának. Mint ahogyan arról már beszámoltunk, az idén évben két koncerten – május 3-án és 6-án – találkozhat velük a közönség. A koncerten fellépő fiatalokat arra kértük, mondják el, számukra mit jelent Beethoven.


Dolfin Balázs, Szilasi Dávid
Kapor Andrej, Radnóti Róza színes
Kruppa kvartet utcai
Varga Oszkár, Dani Imre

Dolfin Balázs (cselló): „Beethoven egy olyan zseni és zenéje olyan „őserőt” hordoz, ami egészen mai napig minden zeneszerzőre hatással van: vagy „ellene”, vagy őt követve alkottak/alkotnak. Számomra mindig óriási élmény, ha a csellóra írt viszonylag kis repertoárjából előadhatok egy-egy gyöngyszemet. Szilasi Dávid  barátommal minden alkalommal más és más mélységeit fedezzük fel az Ő zenéjének ezért számunkra különleges alkalmak ezek a koncertek.”


Szilasi Dávid (zongora): „Amint meghallom Beethoven nevét, a hihetetlenül fegyelmezett, már-már ’kíméletlen’ munka jut eszembe. Ez jellemzi az én értelmezésemben leginkább a beethoveni életművet, talán a legfontosabb, amit minden zenésznek meg kell tanulnia tőle az a tökéletességre való törekvés, amivel szerzeményeit megalkotta.”


Kapor Andrej (hegedű): „Beethoven kétségtelenül a romantika első előfutára. Elképesztő, miféle új hangzásvilágot, komponistaideált teremtett meg elsősorban a megsüketülésének köszönhetően. Kései műveinek lassú tételei a korszak legőszintébb, szívbemarkoló megnyilvánulásai.”


Radnóti Róza (zongora): „Mit jelent számomra Beethoven? Nagyon közhelyesen hangzik, ha azt mondom, Beethoven nem halt meg, Beethoven él. Valahol viszont igaz ez a mondat: a hatása örök. Hálás vagyok neki, hogy oly sok hozzá hasonló géniuszt ihletett meg, akik az ő zenéjét ismerve, s tőle tanulva hozhatták létre saját mesterműveiket.”


Kurgyis András (brácsa): „Beethoven számomra egy megalkuvást nem tűrő zseni, egy örök forradalmár. Művészete felette áll annak, hogy éppen melyik korban alkotott. Vonósnégyeseit külön is kiemelkedőnek tartom.”


Baranyai Barna (cselló): „Az embert újra megváltani akaró idealista. A hierarchikus tekintélyelvűséget nem tűrő felvilágosult géniusz.”


Varga Oszkár (hegedű): „Számomra Beethoven az emberiség legszebb értékeit valósítja meg zenében. Zenéjét hallgatva a legnemesebb gondolatok jelennek meg. Szavakba nem tudom önteni mennyit jelent számomra.”


Dani Imre (zongora): „Számomra Beethoven azok közé a szerzők közé tartozik, akik miatt igazán megéri zenésznek lenni. Engem jelenleg műveinek merészsége, váratlan kitörései és hangulatváltásai nyűgöznek le, de zenéje annyira összetett és sokszínű, hogy időről-időre újabb elemeire figyelek fel és csodálkozok rá.”


Kruppa Bálint (hegedű): „Weöres Sándor Beethoven emlékére című versével tudnék válaszolni: Utolsó vonósnégyesek: / a hangzás hasadékai, / a lélek elvesztette dallamait / és nem kiván / többé zenét, / se patak, se madarak hangját / ezentúl, csillagforgások / úgyse hallható énekét, / inkább a mennydörgés / vonulását ! / Mindig a csöndet, / ahonnan néma rezgések /fakadnak, / másvilági üzenetek, / némák, süketek, kénytelen / hangra fordítani – / A bontatlan / magányban társ dalol, a tökéletes, / az egyetlen és akármennyi, / a süketségben sincs többé egyedül.”


Osztrosits Éva (hegedű): „Beethoven számomra egy alapkő. Első élményem a hegedűversenyének megismerése, ami meghatározó jelentőségű volt már a zenei pályafutásom kezdetén is. A zene tisztasága és szellemessége, az érzelemgazdag kifejezésmódja, a dallam- és akkordkezelése, és a hihetetlenül arányos és pontos forma első hallásra is lenyűgöző volt számomra. Beethoven már korán az egyik iránytűjévé vált az életemnek.”