I. Budavári Beethoven Zeneszerzőverseny Pályázati Felhívás

A Budavári Önkormányzat meghirdeti Az I. Budavári Beethoven Zeneszerzőversenyt.

 • ZENESZERZŐVERSENY PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

  I. BUDAVÁRI BEETHOVEN ZENESZERZŐVERSENY PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

  A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT A BEETHOVEN BUDÁN FESZTIVÁL KERETÉBEN MEGHIRDETI AZ
  I. BUDAVÁRI BEETHOVEN ZENESZERZŐVERSENYT.

  NEVEZÉSI FELTÉTELEK
  A versenyben való részvétel nevezéshez kötött. Korhatár, illetve nevezési díj nincs.

  NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2018. MÁRCIUS 14. 12:00

  Nevezni új, eddig nem előadott, olyan önálló zeneművel lehet, amely Beethoven An die ferne Geliebte (A távoli kedveshez) c. dalciklusának egy tetszőleges témájára írt variáció, vagy parafrázis.

  A pályamű hossza 7-12 perc lehet, apparátusa zongora (kötelezően), valamint hegedű, brácsa és cselló (a vonóshangszerek közül legalább egy kötelező, de akár mind a három szerepelhet). A hangszerek csak akusztikusan szerepelhetnek, elektronika nem használható.

  Egy pályázó maximum három pályaművel indulhat, minden pályaművet önálló jeligével kell leadni.

  A verseny összdíjazása 6000 euró. Az 1. helyezett 3000, a 2. helyezett 2000, a harmadik helyezett 1000 euró díjazásban részesül. A három díjazott mű a Beethoven Budán Fesztivál 2018. május 2-i hangversenyén bemutatásra kerül.

  A jeligés pályaműveket elektronikusan, PDF-formátumban kell elküldeni legkésőbb 2018. március 14-én déli 12 óráig a beethovenbudan@budavar.hu címre, a pályázó személyes adataival – név, lakcím, elérhetőség, rövid fényképes életrajz – együtt. A pályázó mp3-formátumban mellékelhet hangfelvételt is, de ez nem kötelező. A pályázat anonim, a díjazott szerzők személyazonosságát a zsűri tagjai csak a döntést követően ismerhetik meg. A pályaművek a megadott határidőig zárt, jeligével ellátott borítékban a Budavári Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájában (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) is leadhatók, illetve postán is beküldhetők a Budavári Önkormányzat postacímére (1250 Budapest, Pf. 35.). A küldeménynek a határidőig meg kell érkeznie a címre. A borítékra kérjük ráírni a jeligét, és azt, hogy „I. Budavári Beethoven zeneszerzőverseny”.

  A szerzők vállalják, hogy műveik díjazása esetén a szólamanyagot 2018. április 2-ig a szervezők rendelkezésére bocsájtják.

  A pályázó vállalja, hogy hozzájárul a díjazott pályamű nyilvános előadásához és az előadás audiovizuális rögzítéséhez a 2018-as Beethoven Budán Fesztiválon. A pályázat nemzetközi, az esetleges külföldi illetőségű díjazottak számára a szervezők két éjszakára szállást és ellátást biztosítanak.

  ÉRTÉKELÉS, DÍJAZÁS
  A pályázatokat a Budavári Önkormányzat által felkért zsűri bírálja el.

  A zsűri tagjai:

  • Maros Miklós, zeneszerző, a zsűri elnöke
  • Balog József, zongoraművész
  • Fekete Gyula, zeneszerző, egyetemi tanár
  • Mácsai János, zenetörténész, zenekritikus
  • Oláh Kálmán, jazz-zongoraművész, zeneszerző, egyetemi tanár
  • Tihanyi László, zeneszerző, karmester, egyetemi tanár

  A zsűri a döntését legkésőbb 2018. március 26-ig nyilvánosságra hozza, a díjazottakat a Fesztivál külön is értesíti. A díjazottak vállalják, hogy az értesítést követő egy héten belül PDF-formátumban a Fesztivál rendelkezésére bocsájtják a díjazott művek szólamanyagait.
  A zsűri döntése ellen felszólamlásnak vagy jogorvoslatnak nincs helye. A zsűrinek jogában áll az egyes díjakat megosztani, vagy azokat nem kiadni.

  A nyertes művek a Beethoven Budán Fesztivál 2018. május 2-i hangversenyén kerülnek bemutatásra.

  JOGI VONATKOZÁSOK
  Az elkészült pályaművek szerzői jogai a szerzők tulajdonát képezik.

  A versennyel kapcsolatos minden képi és írott anyag a versenyt szervező Budavári Önkormányzat szellemi tulajdona, azokfelhasználása, másolása, sokszorosítása kizárólag a szervező írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

  A pályázók adatai kizárólag a verseny lebonyolításához kerülnek nyilván- tartásba, azok harmadik fél számára nem kerülnek átadásra.

  A nevezéssel a nevező személy elfogadja a jelen szabályzatot.

  TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
  beethovenbudan@budavar.hu
  Budapest, 2017. november 5.

 • COMPOSERS CONTEST

  1st BEETHOVEN COMPOSERS CONTEST AT THE BUDA CASTLE CALL FOR ENTRIES

  THE MUNICIPALITY OF THE BUDA CASTLE DISTRICT IN BUDAPEST ANNOUNCES THE
  1st BEETHOVEN COMPOSERS CONTEST AS PART OF THE 19th BEETHOVE IN BUDA FESTIVAL.

  TERMS OF ENTRY
  Participation at the contest is subject to application. No age limitations or entry fees apply.

  ENTRY DEADLINE: 12 noon (CET), 14 March 2018

  Contestants are to submit their own previously not performed musical composition that is a variation or paraphrase of a theme in Beethoven’s cycle An die ferne Geliebte (To the distant beloved).

  The length of the piece should be 7-12 minutes and it should be composed for piano and one, two, or all three of the following string instruments: violin, viola, cello. The instruments are to be played acoustically, no electronics can be used.

  One contestant may enter a maximum of three works, each of which should have an independent pseudonym.

  The total prize money of the contest is €6000. The winner is awarded €3000, the second best contestant €2000, and the third one €1000. The three acknowledged compositions will be presented at the Beethoven in Buda Festival at the concert on 2 May 2018.

  The anonymous entries are to be sent electronically in PDF format to the address
  beethovenbudan@budavar.hu by 12 noon (CET) on 14 March 2018. They should clearly indicate the pseudonym as well as the personal details (address, contact information and a brief CV with photo) of the contestant. The contestants may also enclose an MP3 recording but this is not mandatory. As the competition is anonymous, the contestants’ identity will only be revealed to the members of the jury subsequent to their decision. Entries can also be submitted to the Customer Service Desk of the Municipality of the Buda Castle District (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) or sent in by post to the address 1250 Budapest, Pf. 35. In case of submission by post, the envelope has to arrive at the address by the deadline. The envelope has to bear the pseudonym and the name of the competition (1st Beethoven Composers Contest at the Buda Castle).

  Composers commit to providing the instrumental parts to the organizers by 2 April 2018 if their composition is selected.

  The contestants acknowledge the fact that the compositions selected for award will be performed publicly and recorded audio-visually at the Beethoven in Buda Festival in 2018. The contest is international. The organizers will provide full room and board to attend the concert to awardees affiliated with a foreign country (for a maximum of three nights).

  SELECTION AND AWARDS

  The entries will be evaluated by a jury invited by the Municipality of the Buda Castle District.

  Members of the jury are:

  • Mr. Miklós Maros, Jury Chairman – Composer
  • Mr. József Balog – Pianist
  • Mr. Gyula Fekete – Composer, University Professor
  • Mr. János Mácsai – Music Historian, Music Critic
  • Mr. Kálmán Oláh – Jazz Pianist, Composer, University Professor
  • Mr. László Tihanyi – Composer, Conductor, University Professor

  The jury will announce the names of the winners by 26 March 2018 at the latest. The awardees will also be notified by the Festival Bureau. The awardees commit to sending the instrumental parts of the prize-winning compositions to the Festival organizers in PDF format within one week of the notification.

  The jury’s decision is not subject to appeal or review. The jury retains the right to split a prize or not to award a prize at all.

  The winning compositions will be performed at the Beethoven in Buda Festival, at the concert on 2 May 2018.

  LEGAL TERMS
  The copyright of the entries is owned by the composers.

  All visual and written material related to the competition is the intellectual property of the organizer (the Municipality of the Buda Castle District). Such material can only be used, copied or reproduced with the written consent of the organizer.

  The personal details of the entrants will only be registered for the purposes of the competition and will not be transferred to third parties.

  By entering the competition, the entrant accepts these terms and conditions.

  FURTHER INFORMATION:
  beethovenbudan@budavar.hu
  Budapest, 5 November 2017

 • KOMPONISTENWETTBEWERB

  1. BEETHOVEN KOMPONISTENWETTBEWERB IM BUDA CASTLE
  AUFRUF ZUR ANMELDUNG

  DIE VERWALTUNG DES BUDA CASTLE DISTRICTS IN BUDAPEST KÜNDIGT IM RAHMEN DES 19. BEETHOVEN FESTIVALS IHREN ERSTEN KOMPONISTEN- WETTBEWERB AN

  TEILNAHMEBEDINGUNGEN
  Um teilnehmen zu können ist eine Anmeldung erforderlich. Es gibt keine Altersbeschränkungen oder Anmeldegebühren.

  ANMELDESCHLUSS: 14. MÄRZ 2018, 12 Uhr

  Die Kandidaten müssen hierbei eine selbst geschriebene Variation von Beethovens “An die ferne Geliebte” einreichen, welche zuvor noch nie aufgeführt wurde.

  Das Stück soll ca. 7-12 Minuten dauern und muss für das Klavier, sowie für ein, zwei, oder alle drei folgenden Seiteninstrumente geschrieben sein: Geige, Bratsche, Cello. Die Instrumente sind ohne Elektronik, also akustisch zu bedienen.

  Es können von jedem Teilnehmer maximal drei Werke eingereicht werden. Jedes Werk soll unabhängig von den anderen ein Pseudonym haben.

  Das Preisgeld beträgt insgesamt 6000€. Der Erstplatzierte erhält davon 3000€, der Zweitplatzierte 2000€ und der Drittplatzierte 1000€. Die drei besten Werke werden am 2. Mai 2018 am Konzert des Beethoven Festivals in Buda präsentiert.

  Die Beiträge sind anonym und sind bis zum 14. März 2018 um 12 Uhr als PDF-Datei an beethovenbudan@budavar.hu einzureichen. Die Bewerbung muss das Pseudonym des Stücks, sowie Adresse, Kontaktinformationen und einen kurzen Lebenslauf mit Foto beinhalten. Die Teilnehmer können außerdem eine MP3-Aufnahme anfügen; dies aber ist keine Pflicht. Da der Wettbewerb anonym ist, wird die Identität des Künstlers erst nach der Entscheidung der Jury offenbart. Die Beiträge können auch an das Kundenservicezentrum der Verwaltung Budavárs (1014 Budapest, Kapisztántér 1) übermittelt, oder per Post an 1250 Budapest, Pf. 35 geschickt werden. Im Falle der Übermittlung mit der Post, muss sichergestellt sein, dass der Umschlag bis zum Einsendeschluss an der angegebenen Adresse angekommen ist. Auf dem Umschlag muss das Pseudonym und der Betreff “1st Beethoven Composer Contest at the Buda Castle” geschrieben sein.

  Die Komponisten verpflichten sich, den Organisatoren bis zum 2. April 2018 die Instrumentalpartien zur Verfügung zu stellen, wenn ihre Zusammensetzung ausgewählt wird.

  2018 vorgetragen werden. Der Wettbewerb ist international. Die Organisatoren stellen den Preisträgern, die nicht aus Budapest kommen, eine Unterkunft (für maximal drei Nächte) und Karten für die Konzerte zur Verfügung.

  AUSWAHL UND AUSZEICHNUNG
  Die Beiträge werden von einer Jury des Buda Castle Districs bewertet.

  Die Jurymitglieder sind:

  • Mr. Miklós Maros, Vorsitzender – Komponist
  • Mr. József Balog – Pianist
  • Mr. Gyula Fekete – Komponist, Universitätsprofessor
  • Mr. János Mácsai – Musikhistoriker, Musikkritiker
  • Mr. Kálmán Oláh – Jazz-Pianist, Komponist, Universitätsprofessor
  • Mr. László Tihanyi – Komponist, Dirigent, Universitätsprofessor

  Die Gewinner werden spätestens am 26. März bekannt gegeben. Die Preisträger werden außerdem auch vom Festbüro benachrichtigt. Die Komponisten müssen die Audioversion ihrer ausgezeichneten Komposition innerhalb einer Woche nach Bekanntmachung der Gewinner als PDF-Datei an die Organisatoren des Festivals übermitteln.

  Die Entscheidung der Jury kann nicht angefochten oder überprüft werden. Die Jury behält sich das Recht vor, den Preis zu teilen, aber auch gar keinen Preis zu vergeben.

  Die Gewinner-Kompositionen werden am 2. Mai 2018 auf dem Beethoven
  Festival in Buda aufgeführt.

  RECHTLICHE BEDINGUNGEN
  Das Urherberrecht besitzt der Komponist des eingereichten Beitrags.

  Jegliches Bild- und Schriftmaterial, das in direktem Zusammenhang mit dem Wettbewerb steht, ist Eigentum der Organisatoren (Stadtverwaltung des Buda Castle Disticts). Material dieser Art darf nur mit Einwilligung der Organisatoren verwendet, kopiert oder reproduziert werden.

  Persönliche Daten der Teilnehmer werden nur zum Zwecke des Wettbewerbs gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben.

  Mit der Teilnahme am Wettbewerb werden die Teilnahmebedingungen akzeptiert.

  WEITERE INFORMATIONEN:
  beethovenbudan@budavar.hu
  Budapest, 5. November, 2017