• ZENESZERZŐVERSENY PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

  BUDAVÁRI BEETHOVEN ZENESZERZŐVERSENY

  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

  A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT A BEETHOVEN BUDÁN FESZTIVÁL KERETÉBEN MEGHIRDETI AZ
  II. BUDAVÁRI BEETHOVEN ZENESZERZŐVERSENYT.

   

  NEVEZÉSI FELTÉTELEK

  A versenyben való részvétel nevezéshez kötött. Nevezni új, eddig nem előadott, olyan önálló zeneművel lehet, amely Beethoven hegedűre és zongorára írt Nr. 5-ös op. 24-es F-dúr „Tavaszi” szonátájának egy felismerhető motívumára épülő kompozíció.

  Korhatár, illetve nevezési díj nincs.

  A pályamű hossza 7-12 perc lehet, apparátusa hegedű-zongora. A hangszerek csak akusztikusan szerepelhetnek, elektronika nem használható.  A zongora preparációja nem megengedett.

  Egy pályázó maximum három pályaművel indulhat, minden pályaművet önálló jeligével kell leadni, a kottákon a szerző neve nem szerepelhet.

  A jeligés pályaműveket elektronikusan, PDF-formátumban kell elküldeni legkésőbb 2019. március 14-én déli 12 óráig a beethovenbudan@budavar.hu címre, a pályázó személyes adataival – név, lakcím, elérhetőség, rövid fényképes életrajz – együtt. A pályázó mp3-formátumban mellékelhet hangfelvételt is (MIDI realizáció kizárva), de ez nem kötelező. A pályázat anonim, a díjazott szerzők személyazonosságát a zsűri tagjai csak a döntést követően ismerhetik meg. A pályaművek a megadott határidőig zárt, jeligével ellátott borítékban a Budavári Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájában (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) is leadhatók, illetve postán is beküldhetők a Budavári Önkormányzat postacímére (1250 Budapest, Pf. 35.). A küldeménynek a határidőig meg kell érkeznie a címre. A borítékra kérjük ráírni a jeligét, és azt, hogy „II. Budavári Beethoven zeneszerzőverseny”.

  A pályázó vállalja, hogy hozzájárul a díjazott pályamű nyilvános előadásához és az előadás audiovizuális rögzítéséhez a 2019-es Beethoven Budán Fesztiválon. A pályázat nemzetközi, az esetleges külföldi illetőségű díjazottak számára a szervezők két éjszakára szállást és ellátást biztosítanak.

  NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. MÁRCIUS 14., 12:00 


  ÉRTÉKELÉS, DÍJAZÁS

  A pályázatokat a Budavári Önkormányzat által felkért zsűri bírálja el.

  A zsűri tagjai:

  • Maros Miklós, zeneszerző, a zsűri elnöke
  • Fekete Gyula, zeneszerző, egyetemi tanár
  • Kovács Sándor, zenetörténész, zenekritikus
  • Mácsai János, zenetörténész, zenekritikus
  • Tornyai Péter, zeneszerző, kamarazenész

  A zsűri a döntését legkésőbb 2019. március 26-ig nyilvánosságra hozza, a díjazottakat a Fesztivál külön is értesíti. A díjazottak vállalják, hogy az értesítést követő egy héten belül PDF-formátumban a Fesztivál rendelkezésére bocsájtják a díjazott művek szólamanyagait.
  A zsűri döntése ellen felszólamlásnak vagy jogorvoslatnak nincs helye. A zsűrinek jogában áll az egyes díjakat megosztani, vagy azokat nem kiadni.

  A verseny összdíjazása 6000 euró. Az 1. helyezett 3000, a 2. helyezett 2000, a harmadik helyezett 1000 euró díjazásban részesül. A három díjazott mű a Beethoven Budán Fesztivál 2019. május 2-i hangversenyén bemutatásra kerül.


  JOGI VONATKOZÁSOK

  Az elkészült pályaművek szerzői jogai a szerzők tulajdonát képezik.

  A versennyel kapcsolatos minden képi és írott anyag a versenyt szervező Budavári Önkormányzat szellemi tulajdona, azok felhasználása, másolása, sokszorosítása kizárólag a szervező írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

  A pályázók adatai kizárólag a verseny lebonyolításához kerülnek nyilvántartásba, azok harmadik fél számára nem kerülnek átadásra.

  A nevezéssel a nevező személy elfogadja a jelen szabályzatot.


  TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
  beethovenbudan@budavar.hu

  Budapest, 2018. november 29.

   

  ZENESZERZŐVERSENY PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 • COMPOSERS CONTEST

  2nd BEETHOVEN COMPOSERS’ COMPETITION AT THE BUDA CASTLE

  CALL FOR ENTRIES

  THE MUNICIPALITY OF THE BUDA CASTLE DISTRICT ANNOUNCES THE 2nd BEETHOVEN COMPOSERS COMPETITION AS PART OF THE BEETHOVEN IN BUDA FESTIVAL.

  TERMS OF ENTRY

  Participation at the competition is subject to application. Applicants are to submit an individual, previously not performed composition, based on a recognizable motive of Beethoven’s Sonata for Violin and Piano No. 5 in F major, Op. 24 „Spring”.

  No age limitations or entry fees apply.

  The length of the piece should be 7-12 minutes and it should be composed for piano and violin. The instruments are to be played acoustically, no electronics can be used. Preparation of the piano is not permitted.

  One applicant may enter a maximum of three works, each of which should have an independent pseudonym. The author’s name cannot appear on the sheet music.

  The anonymous entries are to be sent electronically in PDF format to the beethovenbudan@budavar.hu email address by 12 noon (CET) on 14 March 2019. They should clearly indicate the pseudonym as well as the personal details (address, contact information and a brief CV with photo) of the composer. Applicants may also enclose an MP3 recording (excluding MIDI realization) but this is not mandatory. As the competition is anonymous, the identity of the awarded composer will only be revealed to the members of the jury subsequent to their decision. Entries can also be submitted to the Customer Service Desk of the Municipality of the Buda Castle District (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) or sent in by post to the address 1250 Budapest, Pf. 35. In case of submission by post, the envelope has to arrive at the address by the deadline. The envelope has to bear the pseudonym and the name of the competition: “2nd Beethoven Composers’ Competition at the Buda Castle”.

   Applicants acknowledge the fact that the compositions selected for award will be performed publicly and recorded audio-visually at the Beethoven in Buda Festival in 2019. The competition is international. The organizers provide accommodation for two nights to international awardees.

  ENTRY DEADLINE: 12 NOON (CET), 14 MARCH 2019


  SELECTION AND AWARDS

  The entries will be evaluated by a jury invited by the Municipality of the Buda Castle District.

  Members of the jury are:

  • Miklós Maros, Jury Chairman – Composer
  • Gyula Fekete – Composer, University Professor
  • Sándor Kovács – Music Historian, Music Critic
  • János Mácsai – Music Historian, Music Critic
  • Péter Tornyai – Composer, Chamber Musician

  The jury announces the names of the winners by 26 March 2019 latest. The awardees are also notified by the Festival Bureau. The awardees commit to sending the instrumental parts of the prize-winning compositions to the Festival Organizers in PDF format within one week of the notification.

  The jury’s decision is not subject to appeal or review. The jury has the right to divide the prize or not to award it at all.

  The total prize money of the competition is €6000. (1st place: €3000, 2nd place: €2000, 3rd place: €1000) The winner compositions will be presented at the Beethoven in Buda Festival at the concert on 2 May 2019.


  LEGAL TERMS

  The copyright of the entries is owned by the composers.

  All visual and written material related to the competition is the intellectual property of the organizer (the Municipality of the Buda Castle District). Such material can only be used, copied or reproduced with the written consent of the organizer.

  The personal details of the competitors will only be registered for the purposes of the competition and will not be transferred to third parties.

  By entering the competition, the competitor accepts the above terms and conditions.


  FURTHER INFORMATION:
  beethovenbudan@budavar.hu

  Budapest, 29 November 2018

  COMPOSERS CONTEST